Szanowni Państwo!

Pragnę powitać na stronie prowadzonej przeze mnie kancelarii komorniczej. 

Prowadzę sprawy egzekucyjne na terytorium całego kraju.
Wyjątek stanowią egzekucje z nieruchomości - te muszą być położone na obszarze jednej z trzech dzielnic Warszawy:
Ochoty, Ursusa lub Włoch.

Szczegółowe informacje dotyczące zainicjowania procedury egzekucyjnej znajdą Państwo w zakładce "Dla wierzyciela".
Jeżeli występują Państwo w charakterze dłużnika w prowadzonych przeze mnie sprawach egzekucyjnych, zapraszam do zapoznania się z zakładką "Dla dłużnika".

Numer konta: 27 1090 2590 0000 0001 2178 7182
W tytule przelewu (zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela) należy podać numer sprawy, który dołączony jest do każdej korespondencji (rozpoczyna się od oznaczenia km/kms/kmp).

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Krzysztof Stępniewski, ul. Grójecka 186/201, 02-390 Warszawa (dalej „Kancelaria”).
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia,ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 530 707 307
adres: ul. Grójecka 186/201, 02-390 Warszawa
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Roman Kwieciński
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
adres pocztowy: Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie: 530 707 307 lub pisemnie na adres ul. Grójecka 186/201, 02-390 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą, żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy efektywności pracy itp.

template-joomspirit